Album 2014 - Posteractie

Ieder jaar vragen wij winkeliers en bestuurders van buurthuizen, kantines en aanverwante artikelen een poster te plaatsen als teken van opmerkzaamheid, herinnering voor de duizenden die eraan meedoen en als teken van sympatiserende ondersteuning.

En ieder jaar worden het er meer!

De mensen die wij zelf bezocht hebben en terplekke de poster ophingen, hebben voor ons geposeerd of mochten wij fotograferen.

MultiTrans

Social Media

login