Album - Teddybear

De Teddybear is de mascotte van de Stichting en worden volgens een vast patroon gemaakt door donateurs. U leest de info en het patroon ook op onze pagina STEUN ONS
De mooitse, apartste, liefste, creatiefste, extravagantste, gekleedste beren zetten we op Facebook, Twitter, Pinterest en, uiteraard, ook in onze Gallary!.

De geschiedenis: de Teddybear is vernoemd naar Teddy Roosevelt (1858 - 1919) de 26e president van de U.S.A. van 1901 tot 1909 die weigerde een berenwelp te doden tijdens een jachtpartij.

MultiTrans

Social Media

login